Základní infomace
Portfolio činnosti
Reference
Aktuální informace
Naše nabídka
Kontakt

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Působnost organizace

Pojištění mládeže, Pojištění pro volný čas, Pojištění, Pojištění sport. družstev

Informace o společnosti

O společnosti

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.


Hlášení pojistné události avízem:

 • telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 125 (Po-ČT: 7.30 - 16.15, Pá: 7.30 - 15.00)
 • e-mailem na adresu: skody@hvp.cz (likvidace GŘ)

Do avíza je nutné uvést číslo pojistné smlouvy a kontakt (nejlépe mobilní telefon), na němž bude klient nejsnáze k zastižení.

Avízo pojistné události nenahrazuje oznámení pojistné události, které je dle Všeobecných pojistných podmínek, nutno učinit písemně na příslušnému tiskopise.
Pro klienty je tiskopis hlášení pojistné události ke stažení na www.hvp.cz, v části "Pojistná událost". Lze je poslat poštou (nejlépe doporučeně), případně předat osobně na některé z poboček či přímo na Generální ředitelství.

Aktualní informace

Vyhodnocení soutěže

HVP vyhodnotila soutěž, jenž probíhala za spoluúčasti Hasičské kanceláře v rámci produktů Komplexního pojištění občanů a Rodinného úrazového pojištění. Ze všech těchto řádně uzavřen...

22.8.2016

Pojištění podnikatelů FORTEL

Sjednejte pro své podnikání úplnou, na míru sestavenou pojistnou ochranu.   Pojištění je určeno především pro živnostníky, kteří si mohou sestavit pojistnou ochranu staveb, movitého majetku a...

19.8.2016

Rodinné úrazové pojištění

        Informace ke stažení: Rodinné úrazové pojištění        

17.2.2016

Komplexní pojištění občanů

          Informace ke stažení: Vaše domácnost Stavba Odpovědnost          

11.1.2016

Portfolio naší činnosti

Komplexní pojištění občanů

Přináší možnost sjednat koplexní pojistnou ochranu domu, domácnosti a odpovědnosti na jedné pojistné smlouvě. Díky možnosti kombinovat tato pojištění a nastavit si jejich rozsah podle svých potřeb, získáte pojištění přesně takové, jaké je potřebujete mít.

Produktem lze pojistit

 • občanské stavby (hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
 • domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek v garáži na jiné adrese než domácnost),
 • občanskou odpovědnost,
 • dvě varianty asistenční služby – základní a nadstandardní.

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV

Výhody

 • možnost sjednat kompletní pojištění majetku na jedné pojistné smlouvě,
 • možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost nebo odpovědnost v běžném občanském životě,
 • výběr ze tří variant rozsahu pojistných nebezpečí a volba připojištění,
 • k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny i drobné stavby do 25m2,
 • možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese než je domácnost,
 • základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.

  

Rodinné úrazové pojištění

Nyní máte možnost sjednat úrazové pojištění celé rodiny v jedné pojistné smlouvě. Díky této možnosti, budou rodiče i děti pojištěny při všech svých společných i individuálních aktivitách.

 Výhody Rodinného úrazového pojištění

 • pojistnou smlouvou je možné pojistit 1 až 2 dospělé osoby a 1 až 5 dětí,
 • u pojistných nebezpečí není sjednána čekací doba,
 • varianty krátkodobého i dlouhodobého pojištění.

 Dospělé lze pojistit na pojistná nebezpečí

 • Smrt následkem úrazu,
 • Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle,
 • Trvalé následky úrazu s lineárním nebo progresivním plněním,
 • Trvalé následky úrazu v motorovém vozidle s lineárním plněním
 • Doba nezbytného léčení úrazu nebo Denní odškodné za dobu léčení úrazu,
 • Invalidita následkem úrazu,
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu.

 Děti lze pojistit na pojistná nebezpečí

 • Smrt následkem úrazu,
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním,
 • Denní odškodné za dobu léčení úrazu.

 Slevy

 • 5% sleva za roční splátkovost,
 • 10% sleva pro členy SH ČMS,
 • 10% sleva pro členy Společenstva kominíků ČR.

Aby byla Vaše pojistná ochrana úplná, nabízíme také nové Komplexní pojištění občanů

 

Hlášení pojistné události avízem:

 • telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 125 (Po-ČT: 7.30 - 16.15, Pá: 7.30 - 15.00)
 • e-mailem na adresu: skody@hvp.cz (likvidace GŘ)

Do avíza je nutné uvést číslo pojistné smlouvy a kontakt (nejlépe mobilní telefon), na němž bude klient nejsnáze k zastižení.

Avízo pojistné události nenahrazuje oznámení pojistné události, které je dle Všeobecných pojistných podmínek, nutno učinit písemně na příslušnému tiskopise.
Pro klienty je tiskopis hlášení pojistné události ke stažení na www.hvp.cz, v části "Pojistná událost". Lze je poslat poštou (nejlépe doporučeně), případně předat osobně na některé z poboček či přímo na Generální ředitelství.

Pojistné podmínky

Reference

Poděkování SDH Košetice

za podporu 7. ročníku FEUERSHOW a oslav 120. výročí založení SDH Košetice

Dobrý den,

jménem Sboru dobrovolných hasičů Košetice a jménem svým bych vám rád poděkoval za podporu akce 7. ročník FEUERSHOW konané u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Košetice dne 25.7.2015 v areálu výstaviště AP  Košetice.

Akce se vydařila sjelo se 63 kusů hasičké a záchranářské techniky. Náš sbor nechal vysvětit nový hasičský prapor a zrekonstuovanou CAS 32 T815.

Ještě jednou děkuji a přeji krásný den.

S pozdravem Tomáš Smetana, starosta SDH Košetice

Kontaktní informace

Telefon: 222 119 119
Email: info@hvp.cz
Internetové stránky: http://www.hvp.cz/