Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Základní infomace
Portfolio činnosti
Reference
Aktuální informace
Naše nabídka
Kontakt

Působnost organizace

Pojištění mládeže, Pojištění pro volný čas, Pojištění, Pojištění sport. družstev

Informace o společnosti

O společnosti

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.


Hlášení pojistné události avízem:

 • telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 125 (Po-ČT: 7.30 - 16.15, Pá: 7.30 - 15.00)
 • e-mailem na adresu: skody@hvp.cz (likvidace GŘ)

Do avíza je nutné uvést číslo pojistné smlouvy a kontakt (nejlépe mobilní telefon), na němž bude klient nejsnáze k zastižení.

Avízo pojistné události nenahrazuje oznámení pojistné události, které je dle Všeobecných pojistných podmínek, nutno učinit písemně na příslušnému tiskopise.
Pro klienty je tiskopis hlášení pojistné události ke stažení na www.hvp.cz, v části "Pojistná událost". Lze je poslat poštou (nejlépe doporučeně), případně předat osobně na některé z poboček či přímo na Generální ředitelství.

Portfolio naší činnosti

Komplexní pojištění občanů

Přináší možnost sjednat koplexní pojistnou ochranu domu, domácnosti a odpovědnosti na jedné pojistné smlouvě. Díky možnosti kombinovat tato pojištění a nastavit si jejich rozsah podle svých potřeb, získáte pojištění přesně takové, jaké je potřebujete mít.

Produktem lze pojistit

 • občanské stavby (hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
 • domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek v garáži na jiné adrese než domácnost),
 • občanskou odpovědnost,
 • dvě varianty asistenční služby – základní a nadstandardní.

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV

Výhody

 • možnost sjednat kompletní pojištění majetku na jedné pojistné smlouvě,
 • možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost nebo odpovědnost v běžném občanském životě,
 • výběr ze tří variant rozsahu pojistných nebezpečí a volba připojištění,
 • k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny i drobné stavby do 25m2,
 • možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese než je domácnost,
 • základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.

  

Rodinné úrazové pojištění

Nyní máte možnost sjednat úrazové pojištění celé rodiny v jedné pojistné smlouvě. Díky této možnosti, budou rodiče i děti pojištěny při všech svých společných i individuálních aktivitách.

 Výhody Rodinného úrazového pojištění

 • pojistnou smlouvou je možné pojistit 1 až 2 dospělé osoby a 1 až 5 dětí,
 • u pojistných nebezpečí není sjednána čekací doba,
 • varianty krátkodobého i dlouhodobého pojištění.

 Dospělé lze pojistit na pojistná nebezpečí

 • Smrt následkem úrazu,
 • Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle,
 • Trvalé následky úrazu s lineárním nebo progresivním plněním,
 • Trvalé následky úrazu v motorovém vozidle s lineárním plněním
 • Doba nezbytného léčení úrazu nebo Denní odškodné za dobu léčení úrazu,
 • Invalidita následkem úrazu,
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu.

 Děti lze pojistit na pojistná nebezpečí

 • Smrt následkem úrazu,
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním,
 • Denní odškodné za dobu léčení úrazu.

 Slevy

 • 5% sleva za roční splátkovost,
 • 10% sleva pro členy SH ČMS,
 • 10% sleva pro členy Společenstva kominíků ČR.

Aby byla Vaše pojistná ochrana úplná, nabízíme také nové Komplexní pojištění občanů

 

Hlášení pojistné události avízem:

 • telefonicky na GŘ HVP, a.s., tel.: 222 119 125 (Po-ČT: 7.30 - 16.15, Pá: 7.30 - 15.00)
 • e-mailem na adresu: skody@hvp.cz (likvidace GŘ)

Do avíza je nutné uvést číslo pojistné smlouvy a kontakt (nejlépe mobilní telefon), na němž bude klient nejsnáze k zastižení.

Avízo pojistné události nenahrazuje oznámení pojistné události, které je dle Všeobecných pojistných podmínek, nutno učinit písemně na příslušnému tiskopise.
Pro klienty je tiskopis hlášení pojistné události ke stažení na www.hvp.cz, v části "Pojistná událost". Lze je poslat poštou (nejlépe doporučeně), případně předat osobně na některé z poboček či přímo na Generální ředitelství.

Pojistné podmínky

Reference

Poděkování SDH Košetice

za podporu 7. ročníku FEUERSHOW a oslav 120. výročí založení SDH Košetice

Dobrý den,

jménem Sboru dobrovolných hasičů Košetice a jménem svým bych vám rád poděkoval za podporu akce 7. ročník FEUERSHOW konané u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Košetice dne 25.7.2015 v areálu výstaviště AP  Košetice.

Akce se vydařila sjelo se 63 kusů hasičké a záchranářské techniky. Náš sbor nechal vysvětit nový hasičský prapor a zrekonstuovanou CAS 32 T815.

Ještě jednou děkuji a přeji krásný den.

S pozdravem Tomáš Smetana, starosta SDH Košetice

Kontaktní informace

Telefon: 222 119 119

Email: info@hvp.cz

Internetové stránky: http://www.hvp.cz/