O nás

Firma Evidsoft s.r.o se zaměřuje na činnost v Požární ochraně. Vyvíjí činnost v oblasti vývoje software, školení, je dodavatelem požární výzbroje a výstroje a dalšího sortimentu z oblasti požární ochrany.
Firma úzce spolupracuje se Sdružením Hasičů Čech Moravy a Slezska, s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, a dalšími významnými subjekty působícími v oblasti Požární ochrany.

Na vývoji hasičského software spolupracujeme také se širokou hasičskou základnou. Firma působí také v oblasti marketingového poradenství a reklamy.

Mezi vize firmy patří také informační, metodická a legislativní podpora široké členské základny dobrovolných hasičů.