Animace - Požáry ve světě od 2000 do 2019

Základní informace

Autor: Kancelář pro obec

Na následující animaci můžeme sledovat rytmus, s jakým se požáry šíří po světě.

Zvýšená aktivita požárů na severní polokouli probíhá od dubna do května, když farmáří vypalují svá pole.

V tropech je zase největší aktivita od srpna do října, což je způsobeno obdobím sucha a farmáři toho využívají k vypalování částí pralesa pro získání nové půdy.

Období sucha panuje i v afrických tropech a tato oblast byla vždy co do počtu požárů rekordmanem. Například v měsíci srpnu je na Zemi každý den aktivních průměrně 10 000 požárů a z toho 70% v Africe.

 

 

Model je sestaven  ze snímků pořízených satelitem Terra, respektive jeho spektroradiometrem MODIS tak, že průběh požárů můžeme sledovat měsíc po měsíci, od roku 2000 do roku 2019.

Barva pixelů udává četnost požárů na rozloze 1000 km2 (100 000 ha).
bílá - 30 požárů denně, červená - méně než 1 za den.

Aktuální družicové snímky si můžete prohlédnout na stránkách NASA

 

Zdá se, že toto léto lesní požáry řádí více než obvykle. V amazonském deštném pralese začalo období vypalování lesů už před nějakou dobou. V Brazílii však mají nového prezidenta a farmáři tak vypalují ve větší míře. V zemi prý zuří 72 000 požárů. 

Od června 2019 zase hoří sibiřská tajga na nevídaně velké rozloze.
Na začátku července tam hořely lesy na rozloze 3,2 milionu hektarů, ke konci měsíce zhruba 1 milion ha.

Ekologové se začínají obávat globálních ekologických následků. Ať už je to ze silnějšího tání ledovců kvůli usazenému popílku, nebo z zvýšených emisí CO2 a většího odlesnění.

 

zdroj: https://earthobservatory.nasa.gov/images/145421/building-a-long-term-record-of-fire